کلیات طرح:

طـرح اکو کمپ های طبیعتگردی در مسیر گردشگری دیلمان، پاسخی است به تـمامی نیـازهای یک مقصـد طبیعتگردی و هر آنچه گردشـگر و مخـاطب نیـاز دارد با بهـره گیـری از دانـش و تـجربه روز جهـانی و مشارکت تـمامی ذینفعـان شامل دولت، سازمان های بـین المللی، بـرندها، بخش خصوصی و بـومیـان هر منطقه با طراحی تفریحات براساس ظرفیت های بومی و نیـاز بازار فعـالیت می نماینـد.
اکوکمپهای مسیر گردشگری دیلمان مجموعه ای است که برمبنای نیازهای گردشگران و با روشهای علمی مدیریتی جهانی در عرصه مدیریت تور و تفریحات و با هدف جامه عمل پوشاندن به آرمانهای مجموعه که آبادانی، رشد پایدار و صیانت از میراث فرهنگی، طبیعی و تاریخی سرزمینمان است با مشارکت تمامی ذینفعان که شامل افراد بومی، متخصصین، دولت و … می باشد بستر کارآفرینی، اشتغال و حفظ محیط زیست را برای گروههای ویژه ای از جامعه که به لحاظ تعداد نیز قابل توجه هستند، فراهم می آورد.

مقدمه ای بر طرح:

طبیعتگردی- ECOTourism: پیشرفت های صورت گرفته در صنایع حمل و نقل و فناوری اطلاعات، حتی دورترین و بکرترین نقاط روی زمین نیز در دید و دسترس علاقمندان به سفر و گردشگری قرار گرفته و در حال حاضر، گردشگری یا توریسم ، بزرگترین صنعت در دنیا محسوب می شود و شاخه ی طبیعت گردی نیز رو به رشد ترین بخش آن است.

تقریبا تمام آدمها سفرکردن را دوست دارند. دوست دارند به نقاط مختلف سفر کنند، از طبیعت لذت ببرند و دنیا را کشف کنند. اما این تجربه ی سفر و لذت طبیعت گردی باید به گونه ای باشد که به محیط طبیعی منطقه آسیبی نرسد.

در پاسخ به میل و اشتیاق رو به رشد سفر کردن و طبیعت گردی و در راستای حفظ محیط زیست ، پایداری زیست بوم و فرهنگ مناطق گردشگری ، مفهوم و اخلاقیاتی نو به نام ” بوم گردی “یا ” اکوتوریسم ” ظهور کرده است. اکوتوریسم پیش از هر چیز یک نوع نگرش خاص و آینده نگرانه و اخلاقی-فرهنگی-انسانی به مقوله گردشگری است.

یکی از مهمترین نتایج این نگرش به گردشگری و طبیعت گردی ، ایجاد اشتغال برای ساکنان بومی منطقه و کسب در آمد برای آنان است؛ که از این طریق ساکنین منطقه ترغیب به حفظ محیط زیست، آداب و رسوم و آنچه برای گردشگران جذاب است می شوند. به این ترتیب اکوتوریسم می تواند در حفظ و پاسداری محیط زیست طبیعی و انسانی و همچنین توسعه پایدار تاثیرگذار باشد.

بنابر آخرین تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی اکوتوریسم (TIES : The International Ecotourism Society)  در سال ۲۰۱۵  بوم گردی یا اکوتوریسم ” سفری است مسئولانه به جاذبه های طبیعی برای لذت بردن، ادراک و قدر طبیعت را دانستن ( و همراهی کردن با ویژگی های فرهنگی متعلق به گذشته و حال حاضر ) به طوری که حافظ زیست بوم بوده ، سبب پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه شده،  شامل آموزش بوده و در آن گردشگر و در فعالیت های سودآور اجتماعی-اقتصادی مردم محلی مشارکت داشته باشد.” در بوم گردی کلمه ی آموزش بسیار مورد تاکید قرار داشته، هم شامل مسافران و هم شامل مردم محلی می شود.

با ثبت جنگلهای هیرکانی ایران در سال 2019 در فهرست جهانی یونسکو به عنوان اثر طبیعی ضرورت نظارت و دیریت جریان طبیعتگردی در محدوده های ثبت بیش از پیش احساس می‌شود چرا که عدم مدیریت صحیح گردشگران و طبیعتگردان خطر خروج این میراث ارزشمند از فهرست میراث جهانی یونسکو را در پی دارد.

نمونه مشابه:

طبق تحقیقات بعمل آمده موارد مشابه اکو کمپ و با اهداف مشابه در نقاط مختلف دنیا که در زمینه حفاظت از طبیعت و توسعه طبیعتگردی سابقه طولانی دارند وجود دارد که  از شاخصترین آنها میتوان به پارک ملی یلو استون آمریکا، یوسیمیتی آمریکا، بنف کانادا، کروگر آفریقا و خائو سوک تایلند اشاره نمود که در تمام این پارکهای ملی علیرقم حفاظت جریان طبیعتگردی به شکوفایی رسیده و بخش بزرگی از هزینه های نگهداری از راه گردشگری در این پارکها کسب می‌شود.

البته سطح حفاظت در میراث طبیعی ثبت شده در یونسکو از کیفیت بالاتری برخوردار بوده بطوری که بالاترین سطح حفاظت در جهان در این مجموعه ها رعایت میگردد.

همچنین پروژه کمپ دهکده در روستای طالشکول در سالهای 92 و 93 نمونه بنیادی خوبی برای طرح حاظر به حساب می‌آید که در کنار مشارکت جامعه روستایی حفظ محیط زیست را در الویت کاری خود قرار داده بود.

اسناد بالادستی:

پیرو ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو قوانین و مقررات حاکم بر عرصه و حریم سایتها به شرح زیر بوده تدوین شدهو انجام هر گونه فعالیتی در محدوده عرصه و حریم سایت های هیرکانی مشمول قوانین ذکر شده می باشد.

قوانین مرتبط با عرصه ثبتی سایت سیاهرود رودبار:

 • هرگونه دخالت و در نتیجه تخریب و خسارت به محدوده اثر شامل: شکار، برداشت چوب و ماهیگیری، برداشت از گیاهان دارویی و زینتی وحشی و قارچها ممنوع می باشد.
 • هر گونه حفاظت، فعالیتهای پژوهشی و خاکبرداری و حفاری باید با هماهنگی کمیته راهبری ملی جنگلهای هیرکانی انجام شود
 • هر گونه دخالتی که منجر به از بین رفتن یکپارچگی محدوده اثر شود ممنوع است
 • هر گونه فعالیت گردشگری و ورزشی و سایر فعالیتهای اینچنینی باید با اجازه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و سازمان محیط زیست انجام شود (هر گونه ورود با خودرو به داخل محدوده اثر ممنوع است)
 • استفاده از ماشین آلات سنگین، و آلوده کردن محیط زیست که منجر به آسیب به محدوده اثر شود ممنوع است
 • طرحهای مکمل، مربوطه به ایجاد روشنایی، حفاظت الکتریکی، همچنین خدمات الکتریکی و مکانیکی تنها باید پس از تصویب کمیته راهبری جنگلهای هیرکانی انجام پذیرد
 • کنترل چرای دام
 • خروج دام، دامسراها /کشتزارها موجود در محدوده
 • طرح مدیریت جاده ها

قوانین مرتبط با حریم سایت سیاهرود رودبار :

 • هر گونه دخالت و تخریب به تمامیت و حاکمیت محدوده اثر در محدوده حریم ممنوع می باشد
 • هر گونه پروژه سازماندهی، توسعه مناطق روستایی، توسعه فضای سبز، و ایجاد زیرساختهای گردشگری تنها با اجازه کمیته راهبری هیرکانی و با اجازه از این کمیته امکان پذیر خواهد بود
 • نصب و استقرار تجهیزات آلوده کننده محیط زیست و تغییرات توپوگرافیک (خاکبرداری) که منجر به تخریب محدوده اثر شود ممنوع است
 • هر گونه دخالت در منابع طبیعی و رودخانه ها باید بر اساس مقررات سازمان جنگلها و مراتع و سازمان محیط زیست باشد
 • نصب خطوط برق، نصب تیرکها، استقرار تسهیلات صنعتی و توسعه جاده ها در این منطقه باید با اجازه پایگاه هیرکانی انجام گیرد
 • هر گونه کشت در زمینهای متعلق به سازمان جنگلها و مراتع و سازمان محیط زیست در محدوده اثر بدون اجازه قانونی این سازمانها ممنوع می باشد.
 • طرح خروج دام و دامسراها از محدوده اثر و حریم

خدمات قابل ارایه:

آموزش آموزش های پایه اصول طبیعتگردی
آموزش های پرنده نگری
آموزش اصول کمپینگ در طبیعت
آموزش های پایه آشنایی با گونه های گیاهی و جانوری
تفریحات و سرگرمی محل استاندارد برپایی کمپ
اجاره فضای اقامتی کمپی و خدمات گشت های بومگردی
خدمات طبیعتگردی با اسب در مسیر های پیشبینی شده
خدمات طبیعتگردی با دوچرخه در مسیر های پیشبینی شده
خدمات طبیعتگردی با خودروهای سافاری و موتور چهار چرخ در مسیر های پیشبینی شده
راهنمای طبیعتگردی برای گروههای طبیعتگردی و کوهنوردی
کلوپ نجوم و زمین شناسی
گشت های پرنده نگری
پذیرایی ارایه غذا های محلی و دمنوشهای تولید شده از گیاهان دارویی منطقه در کافه رستوران کمپ
پذیرایی به سبک آشپزی در طبیعت
خدمات متقابل با همکاران همکاری با پایگاه ثبت جنگلهای هیرکانی استان گیلان و وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گرشگری
همکاری با یگان حفاظت محیط زیست و سازمان حفظ محیط زیست در مواقع لزوم
همکاری با یگان حفاظت جنگل و سازمان جنگلها و مراتع در مواقع لزوم
ارایه خدمات امدادی به طبیعتگردان و کوهنوردان در مواقع ضروری
همکاری در ایجاد اشتغال و فروش محصولات غذایی توسط روستاییان
برنامه ریزی در آموزش و مدیریت پسماند و زباله
همکاری با پژوهشگران و تیم های تحقیقاتی
اکو کمپ طالشکول100%
100%
اکو کمپ سیکاش50%
50%
اکو کمپ چشماسر26%
26%
اکو کمپ اربوناو (جنگلهای هیرکانی)10%
10%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست