فرم ثبت نام اخذ تسهیلات مالی پروژه های مسیر گردشگری دیلمان

دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان مسیر مشخصی برای پرداخت تسهیلات ملی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تعریف کرده است.
شما می توانید با تکمیل این فرم و حضور در جلسه کارشناسی و دفاع از طرح خود از این تسهیلات بهره مند گردید.
کارشناسان دبیرخانه طی ۴۸ ساعت آینده با شما تماس خواهند داشت.

روز، ماه و سال با - از هم جدا شودن

فهرست