فرم استخدام مسیر گردشگری دیلمان

دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان(البرز مرکزی) برای ردیف های شغلی زیر استخدام می نماید:

مدیر اجرایی شرکت محصولات خانگی
شرایط:
سن: ۲۵ الی ۳۵
کارشناسی یا کارشناسی ارشد با اولویت رشته های مدیریت و صنایع غذایی و مهندسی صنایع
ساکن شهرستان سیاهکل
آشنایی به برنامه ریزی تولید
آشنایی با استانداردهای مواد اولیه و استانداردهای تولید
آشنا با محصولات بومی و مواد غذایی استان گیلان

مدیر اجرایی شرکت خانه خلاق سیاهکل
شرایط:
سن: ۲۵ الی ۳۵
کارشناسی یا کارشناسی ارشد با اولویت رشته های مدیریت و هنر و معماری
ساکن شهرستان سیاهکل
آشنایی با معماری سنتی استان گیلان
آشنایی با روند اجرای رویدادها و جشنواره ها
آشنایی با فضای هنری و فرهنگی جامعه خصوصا استان گیلان
آشنایی با گردشگری هنری و صنایع دستی در منطقه

این فرم غیر فعال شده است لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.

فهرست