دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان

در باره دبیرخانه:

دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان (البرز مرکزی) به عنوان بالاترین نهاد هماهنگی بعد از دبیرخانه مسیرهای گردشگری ایران در استان گیلان فعالیت می‌نماید. این دبیرخانه پس از تشکیل آن با حکم وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی طبق وضایف تعریف شده به تشکیل شورای راهبردی مسیر، ایجاد ساختار اجرایی و تشکیل شرکت های اجرایی برنامه‌های مسیر را دستور کار قرار داده است. سرپرستی دبیر خانه را رئیس دبیرخانه بر عهده داشته که زیر نظر مدیر هماهنگی استانهای دبیرخانه مسیر های گردشگری ایران فعالیت می‌نماید.

0
پروژه ها
0%
پیشرفت کار
0
تسهیلات-میلیارد ریال

اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پویا (تکاپو) از اواخر سال 1392 در دستور کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و با برگزاری کارگاههای آموزشی،ظرفیت سازی اولیه در ادارات استانی و متخصصان کسب و کار استانها صورت پذیرفت.

اعضای گروه

علیرضا کاظمی

بنیانگذار طرح

سید علیرضا کاظمی دولابی طراح و بنیان گذار طرح مسیرهای گردشگری ایران بوده و در حال حاضر مدیر رسته ملی گردشگری وزارت کار می باشد.

مهدی خورسند لیه چاک

مدیر هماهنگی

مهدی خورسند دانش آموخته اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل دبیر سیاسی روزنامه حمایت بوده و در حال حاضر مدیر هماهنگی شبکه بین المللی توسعه کار آفرینی دهکده مهر با استانها را عهده دارا است

رامین شیرعلیپور

رئیس دبیرخانه

کارشناسی ارشد مدیریت تحول و دبیر شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان

سجاد کوچک نیا

معاونت گردشگری دبیرخانه

سجاد کوچک نیا، مدیر گروه گردشگری گُِنج، کارشناسی عمران و ارشد طراحی شهری خوانده و از 1390 تور طراحی و برگزار می‌کند. وی عاشق طبیعت و کارش است.

شیما بالایی

امور اداری

شیما بالایی از سال 1398 فعالیت خود را در دهکده مهر سیاهکل آغاز نموده و مدیریت داخلی دبیرخانه را عهده دار است

پژمان رضوی اسپیلی

مدیر خانه خلاق

عکاس طبیعت، طبیعتگرد، شاعر و نویسنده و مدیر پروژه خانه خلاق سیاهکل

همکاران ما

فهرست