فرم درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

با سلام و سپاس مجدد از اعتماد شما به دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری دیلمان

فرم زیر ویژه مقاضیان ورود به کسب و کارهای مسیر گردشگری دیلمان و سرمایه گذاران محترم در این مسیر است.

چنانچه فرم را به اشتباه انتخاب نموده اید با بازگشت به صفحه شروع فرآیند مشاوره و دریافت خدمات فرم مناسب وضعیت کنونی خود را انتخاب و تکمیل نمایید.

چه کسانی باید این گزینه را انتخاب نمایند؟

  • متقاضیانی که میخواهند کسب و کاری را در حوزه های مختلف گردشگری و تفریحات، کشاورزی،دامپروری و صنایع غذایی و یا صنایع دستی و تولیدات روستایی آغاز نمایند.
  • متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری در مسیر گردشگری دیلمان یا پروژه های مختلف دارند اما با چگونگی فعالیت یا ظرفیت های موجود آمادگی کامل ندارند.
  • متقاضیانی که به دنبال ایجاد یک کسب و کار کوچک روستایی در مسیر گردشگری دیلمان بوده و از بومیان مسیر بشمار می روند.

و متقاضیانی که به یکی از خدمات زیر نیاز دارند:

  • معرفی فرصت های سرمایه گذاری بر مبنای مکان، تخصص و سرمایه
  • مدل کسب و کار، مطالعات امکان سنجی، اخذ مجوز و مراحل اداری
  • خدمات معماری، مدیریت پیمان، تجهیز، جذب و آموزش نیروی انسانی، راه اندازی و مدیریت بهره برداری
فهرست