شروع فرآیند تسهیل گری

فرم ثبت نام جهت مشاوره سرمایه گذاری در زنجیره های کسب و کارهای مسیر گردشگری دیلمان و دریافت خدمات تخصصی کسب و کار برای کسب و کارهای فعال در مسیر

تسهیلات مرحله اول

ثبت نام اخذ تسهیلات پروژه های مسیر گردشگری دیلمان (مرحله اول)

همکاری در پروژه مسیر گردشگری دیلمان

فرم همکاری در پروژه های طرح ملی مسیر گردشگری دیلمان

استخدام

فرم ثبت نام جهت استخدام در فرصت‌های مدیریت اجرایی خانه خلاق و شرکت محصولات خانگی دهکده مهر

ثبت واحد های اقامتی

فرم ثبت نام واحد های اقامتی خانه مسافر جهت استاندارد سازی خدمات و اخذ پروانه فعالیت

فهرست