تسهیلات مرحله اول

ثبت نام اخذ تسهیلات پروژه های مسیر گردشگری دیلمان (مرحله اول)

همکاری در پروژه مسیر گردشگری دیلمان

فرم همکاری در پروژه های طرح ملی مسیر گردشگری دیلمان

استخدام

فرم ثبت نام جهت استخدام در فرصت‌های مدیریت اجرایی خانه خلاق و شرکت محصولات خانگی دهکده مهر

ثبت واحد های اقامتی

فرم ثبت نام واحد های اقامتی خانه مسافر جهت استاندارد سازی خدمات و اخذ پروانه فعالیت

پشتیبانی از زنجیره گردشگری

فرم ثبت نام در طرح پشتیبانی از زنجیره خدمات رفاهی، پذیرایی و تفریحات مسیر گردشگری دیلمان

استاندارد سازی

فرم درخواست خدمات استاندارد سازی واحد های اقامتی، رفاهی و پذیرایی

معماری و ساختمان

فرم درخواست خدمات معماری و ساختمانی جهت احداث و مرمت پروژه های گردشگری

جذب نیروی کار

فرم درخواست خدمات شناسایی و جذب نیروی کار متخصص

فرصت های شغلی

فرم ثبت نام در بانک اطلاعاتی فرصت های شغلی مسیر گردشگری دیلمان

مشاوره سرمایه گذاری

فرم درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری در مسیر گردشگری دیلمان

معرفی لوکیشن

فرم درخواست خدمات جانمایی و معرفی لوکیشن مناسب طرح های سرمایه گذاری

تولید محتوا

فرم درخواست خدمات تولید محتوا و روابط عمومی برای سرمایه گذاران

مدیریت پروژه

فرم درخواست خدمات مدیریت اجرایی پروژه ها

خدمات مالی

فرم درخواست خدمات مالی و حسابداری برای مجموعه ها و شرکتها

استاندارد سازی

فرم درخواست خدمات استاندارد سازی مجموعه های خدمات گردشگری

خدمات اداری

فرم درخواست خدمات اداری و اخذ مجوز ها

بسته بندی

فرم درخواست خدمات بسته بندی

آموزش

فرم درخواست برگزاری دوره های آموزشی

بازاریابی

فرم ثبت نام درخواست خدمات بازاریابی و فروش محصول

فهرست