تفاهم نامه های همکاری

عقد تفاهم نامه توسعه و تجهیز اقامتگاه بومگردی روخانکول واقع در مسیر گردشگری دیلمان

تاریخ عقد تفاهم نامه : 24 دیماه 1399

عقد تفاهم نامه در خصوص احداث کارگاه سفال در مسیر گردشگری دیلمان

تایخ عقد تفاهم نامه: 14 آبان ماه 1399

عقد تفاهم نامه در خصوص استقرار کارگاه تولید و بسته بندی چای و دمنوش در مسیر گردشگری دیلمان

تاریخ عقد تفاهم نامه : 29 شهریور 1399

عقد تفاهم نامه در خصوص احداث دهکده سینمایی در مسیر گردشگری دیلمان

تایخ عقد تفاهم نامه: 29 مرداد ماه 1399

عقد تفاهم نامه در خصوص احداث مجتمع اقامتی در مسیر گردشگری دیلمان

تایخ عقد تفاهم نامه: 18 مرداد 1399

فهرست